فروشگاه اینترنتی هایپربال | Hyperbal

نرم افزارهای تخصصی مهندسی الکترونیک

مجموعه ای کامل از بهترین نرم افزارهای مهندسی الکترونیک

قیمت : 12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نرم افزارهای تخصصی مهندسی الکترونیک
نوع بسته : 2 عدد سی دی
لیست نرم افزارها:
1. 8051 IDE For Windows
2. Advanced Design System (ADS) 2011.10
3. Electrochemical CELLS PRO 2.2
4. EZ Schematics 5.2.105
5. ABACOM LochMaster 4.0
6. Abacom ProfiLab-Expert 4.0
7. Altium Designer 2013 13.0.12 Build 10.1531.27391
8. AutoTRAX and Active3D EDA 1.22a
9. CircuitMaker 2000 SP1
10. Edison 4.0
11. Electronic Design Studio 3.0.3
12. PowerLogic 5.0.1
13. ProfiCAD 7.3.2
14. a MAX Plus II 10.2
15. Protel Advanced PCB 2.71
16. PSpice 9.2
17. Cadence SPB OrCAD 16.60
18. FlowCode for PIC 4.2.3.58
19. Hspice 2008.3
20. mikroC PRO AVR 2012 Build 5.8
21. mikroC PRO for 8051 Build 2.20
22. mikroC PRO for dsPIC 2012 Build 5.81
23. mikroC PRO for PIC 2012 Build 5.8
24. mikroC PRO for PIC32 2012 Build 2.51
25. MPlab Tools 8.63
26. NI Circuit Design Suite Power Pro 12.0.1
27. Protel 99 SE SP6
28. Protel DXP 2004
29. Proteus Professional 7.10 SP0
30. RFF Electronics RFFlow 5.06 R1
31. SynaptiCAD Product Suite 17.07c
32. Agilent Genesys 2010.05
33. Aucotec Elcad 7.5.0 SP1
34. CadSoft Eagle Professional 6.3.0
35. DeskCalc 6.0.19
36. Dolphin Integration SoC GDS 6.7.1
37. Keil MDK ARM 4.60
38. CodeVisionAVR 2.05.3
39. Crocodile Technology 3D 610.2
40. Keil C51 9.50a
41. Micro Code Studio 3.0.0.5
42. NI LabVIEW 2012 [32-Bit]
43. NI LabVIEW 2012 [64-Bit]
44. PIC Simulator IDE 6.71
45. PIC18 Simulator IDE 2.81
46. Plexim Plecs Standalone 3.3.4
47. Programmer 89C51,52,55
48. PSCAD 4.20 Professional
49. Resistor Color Code Calculator 2.4
50. Runtime Libraries
51. Sonnet Suite Pro 13.52

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها:

گوگل مپ